Innovatieve aanpak wateroverlast

Innovatief waterbeheer moet wateroverlast in de Oranjepolder terugdringen. Daarom onderzoekt het Hoogheemraadschap van Delfland innovatieve oplossingen, samen met experts uit de kennis- en advieswereld, de gemeente Westland, ondernemers en burgers uit de polder. Wetenschap, praktijkgericht onderzoek en praktijkervaring gaan hier hand in hand.

Wateroverlast

Waterbeheer is voor de Oranjepolder erg belangrijk. Door de kassen in het gebied komt regen namelijk zeer snel in de sloten terecht. Die grote toestroom heeft al meermalen tot wateroverlast geleid, zowel in het glastuinbouwgebied als elders zoals in de kern Maasdijk. Waterstanden stijgen dan te ver door waardoor gebieden overstromen.

Noodzaak innovatie

Bij het zoeken naar effectieve verbeteringsmaatregelen worden de nieuwste ontwikkelingen in waterbeheer en informatietechnologie niet geschuwd. Niet om ‘modern te doen’, maar omdat de gangbare oplossingen zoals ‘meer oppervlaktewater’ een groot beslag zouden leggen op de schaarse ruimte in de polder. Daarmee is de Oranjepolder een proeftuin voor innovatie in glastuinbouwgebieden.

Oplossingrichtingen

Om wateroverlast te voorkomen kun je tijdelijk meer water opslaan op plaatsten waar dat geen overlast geeft, of water sneller afvoeren uit het gebied.In de Oranjepolder zijn de volgende maatregelen relevant:

  • Ophogen en maatregelen tegen schade
  • Water vasthouden aan de bron
  • Verbeteren van de waterstructuur
  • Vergroting van de berging in het watersysteem
  • Sneller afvoeren richting boezem
Nu Waterstanden en weersverwachtingen Meedoen Deelnemers bassinpilot gevraagd Overzicht publicaties Downloads