Contact

voor meer informatie over de projecten in de Oranjepolder om de wateroverlast te verminderen, of om actief deel te nemen aan de Dynamische Inzet Gietwaterbassins kunt u contact opnemen met het Hoogheemraadschap van Delfland:

Saskia Jouwersma, projectleider, 06-46424928

Hugo Vreugdenhil, accountmanager, 06-11717891

Mail: gietwaterbassins@hhdelfland.nl

Meer informatie over de inzet van bassins tegen wateroverlast is te vinden op www.rainlevelr.com

Nu Waterstanden en weersverwachtingen Meedoen Deelnemers bassinpilot gevraagd Overzicht publicaties Downloads