Dynamische inzet gietwaterbassins

De dynamische inzet van gietwaterbassins is een maatregel tegen wateroverlast, waarbij de tuinder zijn bassin of silo gericht inzet als hemelwateropvang tijdens zware neerslag. Eventueel laat de tuinder voor een zware bui wat gietwater af om ruimte te scheppen voor opvang van de bui. Dit is een veelbelovende maatregel die momenteel als pilot wordt getest. Het project is een samenwerkingsverband tussen Delfland, gemeente Westland, LTO Noord Glaskracht en individuele tuinbouwondernemers, Delfland is trekker van het project.

Uitgangspunt is dat Delfland en tuinder als gelijkwaardige partners samenwerken om droge voeten te houden en dat ieder dit doet vanuit het eigen domein en de eigen verantwoordelijkheden. Dit betekent dat de tuinder altijd zelf beslist of hij water aflaat. Delfland geeft aan wanneer dit vanuit het watersysteem aan de orde is en heeft het dashboard bassinbeheer ontwikkeld ter ondersteuning van de afweging van de tuinder. Delfland betaalt de benodigde voorzieningen; de tuinder werkt ermee en zorgt dat ze goed worden onderhouden. Door deze afspraken kan het concept simpel en goedkoop blijven.

Tweede pilotfase: opschaling en nieuwe deelnemers welkom

Na eerst ervaring te hebben opgedaan bij Lans Westland B.V. in de Oranjepolder, is de pilot opgeschaald naar meer bedrijven. Medio 2015 doen ca 10 bedrijven mee en in totaal is nu meer dan 60 ha glas op het systeem aangesloten. Meer deelnemers zijn welkom; glastuinbouwbedrijven uit heel Delfland mogen zich bij de pilot aansluiten. Heeft u plannen om de folie van bassin of silo te vervangen, dan komen wij graag langs om meer informatie over de pilot te geven. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Aftrap tweede pilotfase 24 juni 2015, Lans

Stappenplan


Als u wilt meedoen met de vervolgpilot, dan doorlopen we de volgende stappen met u: 
Stap 1:     intake: is uw bedrijf geschikt?

Stap 2:     zo ja, dan maken we een aantal afspraken (De basis: wij financieren de noodzakelijke voorzieningen, u zorgt dat ze worden aangelegd en goed functioneren.)

Stap 3:     aanbrengen van regelklep, sensor, besturingssoftware en dataverbindingen, configuratie van het bedrijf in het bedrijfsspecifieke dashboard bassinbeheer.

Daarna draait u mee in de pilot:

U doet ervaring op en werkt met het dashboard, wij informeren u als aflaten gewenst is. U beslist daarbij overigens altijd zelf of u water aflaat en hoeveel. U deelt uw ervaringen met andere bedrijven en met ons en u helpt om het idee verder uit te werken en geschikt te maken voor brede toepassing. U draagt bij aan de bekendheid van het project door de ervaringen uit te dragen binnen uw eigen netwerk.

Dashboard bassinbeheer
Het dashboard bassinbeheer wordt speciaal afgestemd op uw bedrijf en is ook zelf aan te passen. Op het dashboard ziet u het actuele bassin niveau en de verwachte neerslag in een grafiek. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte gietwaterbehoefte. Ook ziet u de opvangcapaciteit voor de komende uren en het verloop van de bassinvulling in het geval dat u wel hebt afgelaten maar de verwachte bui toch niet valt. Verder kunt u losgekoppeld van het bassin spelen met de aflaat en kijken hoeveel gietwater u zonder risico kunt laten weglopen uit het bassin richting de sloot.

Een demo van het dashboard vindt u op een van de volgende voorbeeld dashboards. (gebruik Chrome of Firefox als browser voor een goede werking).

Tomatenteelt


Chrysanten

 

Eerste pilotfase: Lans
Van medio 2012 tm 2013 is het concept getest op effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid op het bedrijf Lans Westland B.V. bij Maasdijk in de Oranjepolder. Dit bedrijf had alle benodigde voorzieningen al zelf aangebracht en paste het concept toe omdat het gelegen is in een wateroverlast gevoelige zone. De conclusies zijn dat het concept effectief is tegen wateroverlast, dat het overlast in probleemgebieden helpt voorkomen en dat het naar de toekomst toe letterlijk “meer lucht” biedt. Het is een maatregel die geen extra ruimte vergt en die niet ten koste gaat van de productiviteit van het glastuinbouwgebied. Het concept is werkbaar mits Delfland en tuinder heldere afspraken maken over communicatie en over verantwoordelijkheden.

Hoe werkt het?
Een gietwaterbassin is meestal niet vol tot aan de overstorten. Er is ruimte om regenwater van het kasdek op te vangen en de voorraad aan te vullen. Is het bassin vol, dan komt het regenwater direct in de sloot terecht. Bij hevige neerslag kan dat leiden tot hoge waterstanden en wateroverlast in het gebied.
Het dynamische beheer van het gietwaterbassin kan wateroverlast voorkomen. Hoe werkt dat? Door water af te laten uit het bassin op het moment dat duidelijk wordt dat hevige neerslag in aantocht is.
De resultaten zijn positief: lagere waterstanden in de sloot tijdens hevige buien.

Maximale waterstanden in m+ NAP in de noordwestelijke ringsloot van de Oranjepolder. Het rode gebied geeft aan wanneer water uit de ringsloot het maaiveld op gaat. Rode lijn: als alle bassins vol zijn en er valt een heftige bui dan treedt er overlast op. Paarse lijn: het bassin bij Lans is in staat om al het water van het eigen kasdek op te vangen. Blauwe vlak: alle bassins in dit deel van de polder hebben een halve meter ruimte in het bassin.

Waarom meedoen?
De piekneerslag opvangen in uw bassin helpt om wateroverlast te voorkomen. Dat geldt voor de knelpunten die we nu hebben, maar ook naar de toekomst toe. Zeker als het klimaat verandert en buien heftiger worden. Dynamische inzet van gietwaterbassins zorgt ervoor dat het watersysteem minder snel tegen de grenzen aanloopt en moet worden aangepast. Het is overal een zinvolle maatregel. Daarom hebben we de pilot uitgebreid naar alle Delflandse glastuinbouwgebieden. Maar, is het uitvoerbaar op alle glastuinbouwbedrijven? Dat willen we graag onderzoeken in deze vervolgpilot. We hopen dat veel bedrijven zich aanmelden.


Door mee te doen helpt u om de wateroverlast op een effectieve manier het hoofd te bieden, Ook krijgt u meer inzicht in de beschikbaarheid van gietwater. Misschien kunt u zelfs efficiënter omgaan met aanvullende gietwaterbronnen zoals omgekeerde osmosewater.

Contact
Projectleider: Saskia Jouwersma, tel. 06 46424928
Assistent projectleider: Hugo Vreugdenhil, tel. 06 11717891
E-mail: gietwaterbassins@hhdelfland.nl 

 

Nu Waterstanden en weersverwachtingen Meedoen Deelnemers bassinpilot gevraagd Overzicht publicaties Downloads